UTSTÄLLNINGEN

”Form follows fiction”, namnet på projektet som skall ställas ut i göteborgs 12 kranskommuner sommaren -21 är en ordlek med den amerikanske arkitekten Louis Sullivans begrepp, ”form follows function”. I början av 1900-talet gjorde modernister begreppet till sitt och det användes som ett motstånd mot ornamentik och så småningom skapades funktionalismen.

Milka Belia Havel föddes år 1571 i Prag i dåvarande Böhmen. Hon var enda barnet i en hantverkarfamilj. Fadern Jakub Havel var finsnickare med en liten verksamhet som engagerade både modern Katerina Havel och dottern Milka. Faderns kundkrets inkluderade flera i Prags adel däribland Rudolf II, kung av Böhmen. Milka Havel visade tidigt extraordinär talang för konstnärlig verksamhet och arbetade villigt i familjeföretaget. Vid sidan om snickeriet och möbelformgivandet sysslade hon med måleri och skulptur. Familjen arbetade hårt för att Milka Havel skulle utbildas och siktade på vetenskapsakademin.