COVID-19

VAD KAN DU TÄNKA PÅ NÄR DU BESÖKER UTSTÄLLNINGEN?

Vår ambition är att kunna genomföra alla de här utställningarna på ett säkert och smittfritt sätt. De flesta delar är utomhus, men några är inomhus och då uppmanar vi dig som besökare att hålla avstånd och att stanna hemma om du känner dig sjuk.

STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK 

Om du känner dig frisk är du varmt välkommen till vår utställning. Om du känner dig sjuk vill vi att du stannar hemma till dess att du är helt frisk.

HÅLL AVSTÅND 

Vi ber dig visa hänsyn till dina medbesökare genom att hålla 2 meters avstånd till andra.

TVÄTTA HÄNDERNA 

Tvätta händerna ofta. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.

RES SÄKERT 

Tänk på att ta dig till utställningarna på ett säkert sätt. Vi ber dig följa regionernas lokala rekommendationer gällande lokaltrafiken.

FÖLJ RÅDANDE REKOMMENDATIONER OCH DIREKTIV 

Vi uppmanar alla besökare att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens direktiv för att minska spridningen av Covid-19.