TJÖRN

Tjörn: Trädljudsförstärkare  

Foto: Christian Strömqvist

Material: Stål

Beskrivning: Konstruktion för att kunna lyssna på insekters ljud och mer specifikt på barklevande insekter som lever i gamla träd. Originalet tillverkades förmodligen i koppar. Trattarna ger en förstärkning av ljud som uppstår vid exempelvis skalbaggslarvers rörelse under barken.

Referenser: Den ursprungliga förstärkaren var av allt att döma placerad i skogen utanför Milka Havels hem. Rykten gör gällande att hon även lät tillverka en som hon gav till den kände zoologen Ambrosius van Houten som i sin tur placerade den runt ett av träden vid Rudolf II palats i Prag. Referenserna är knappa men ett fragment av en skiss av Havel finns att se på Narodny Museum i Prag. Utöver det finns förstärkaren endast nämnd med några rader i bevarade brev. Brev där hon också antydde möjligheten till att lyssna på trädets egna ljud.

Hitta hit: Förstärkaren är placerad på Sundsby Säteri på Tjörn och går att hitta genom en kort promenad från säteriet mot skogen.