STENUNGSUND

Naturruta, systematisering

Material: Trä, papper, snöre 

Beskrivning naturruta: Naturrutan som visas här är en rekonstruktion av en av Milka Havels konstruktioner för att undersöka insektspopulationer och systematisera materialet. Hon utvecklade ett intrikat system för att både visualisera och systematisera materialet. Hennes system var utvecklat uteslutande för hennes egen användning varför det kan te sig obegripligt och onödigt krångligt för en betraktare. Hon utvecklade ett system där hon via markörer och kopplingar skapade ögonblicksbilder av ett givet undersökningsområde vid en specifik tidpunkt. Överföringen av data till bilderna gjordes via frottage och med adderad information (text och bild) i efterhand. De bildade därmed ett arkiv med möjligheter till jämförande studier av såväl olika platser som årstider. Arkivet blir ett utmärkt exempel på hur Milka Havel kombinerade sitt vetenskapliga arbete med sina konstnärliga ambitioner.

Referenser: Det finns relativt mycket bevarat och hennes system eftersom hon skrev mycket om sina tankar både om utvecklandet av systemet och dess användning. Dessutom finns det bevarade skisser på konstruktionen, ibland med flera fastsatta instrument som exempelvis förstorande glas och trattar.

Hitta hit: Naturrutan är placerad i Stenungsund, vid Mariagården.