PARTILLE

Minnesplats 

Foto: Håkan Jutblad

Material: Trä, metall, växter, sten 

Beskrivning Minnesplats: En plats att minnas Milka Havel och förundras över naturens mönster och skenbara kaos. Att stilla lyssna och titta på skönheten som manifesteras i den samverkan mellan insekter och växter som kan iakttagas. Studio Mold har i Jonsereds Trädgårdar skapat en rekonstruktion av den mytiska minnesplatsen där lyssnandet på insekters ljud kan skapa klarhet och ordning. Den kaotiska planteringen som i rekonstruktionen omger lyssningsbädden har noga utvalda växter som lockar mycket pollinerare med olika kännetecken. Surret från bin och andra insekter symboliserar universums oöverskådlighet. På platsen återfinns ett förstoringsbord där växternas matematiska och mönsterskapande uppbyggnad kan studeras i detalj. Vidare finns här också en omsorgsfullt inslagen textil med vad som anses vara en av misstag dödad mygga. Denna visades också troligen på den ursprungliga minnesplatsen som ett bevis på Milkas ömsinta förhållande till insekterna hon studerade.

Referenser: Det finns ganska mycket referenser till den minnesplats som uppfördes utanför Prag ett antal år efter Milka Havels frånfälle. Det sägs att det var Johannes Keplers adepter som lät bygga en intrikat minnesplats där Havels och Keplers undersökningar kunde både hedras och i någon mening fortsätta. Minnesplatsen är sedan länge borta och denna rekonstruktion tar avstamp i skisser, ritningar och texter som Narodny Muzéum i Prag samlat in.

Hitta hit: Minnesplatsen är placerad vid Jonsereds trädgårdar i Partille.