ÖCKERÖ

Öckerö: Hög insektfälla

Foto: Håkan Jutblad

Material: Trä, Stål, Vajer, Textil

Beskrivning: Fälla för högtflygande insekter. Milka Havel experimenterade med olika metoder för att samla in insekter till sin forskning. Olika fångstmetoder, höjder och storlekar provades. Vidare försökte hon genom färg, mönster och lukt att attrahera specifika sorter. Denna fälla är en rekonstruktion av en fälla använd av Havel på Cesky Pras men är anpassad av oss genom användandet av samtida material som exempelvis stålvajer. Fällan ställer in sig mot vinden och genom de utbytbara fronterna testades effektivitet och selektion. Luktpåsar sattes fast på fällan. En uppsamlare fästes i änden på vindstruten och dessa konstruerades i olika versioner med olika storlek på maskhål.

Referenser: Fällan omnämns först i ett brev till Johannes Kepler, där Milka Havel lyriskt lade ut texten om alla möjligheter för riktat insamlande som denna nya konstruktion möjliggjorde. Vidare finns det en referens på en kortare variant av fällan i en teckning gjord av Matthias Zimprecht (1624–1680). Teckningen återfinns på stadsmuseet i Prag.

Hitta hit: Fällan är placerad i hamninloppet (piren) i Hönö Klova hamn