MÖLNDAL

Ljuskrona, ljusexperiment

Foto: Christian Strömqvist

Material: Trä, glas, gjutjärn

Beskrivning ljuskrona och mörkrum: Ljuskronan är ett rekonstruerat föremål från Milka Havels hem. Hängande glasbehållare fyllda med självlysande vätska destillerad från eldflugor. Mer att se som ett experiment än som faktiskt fungerande belysning. Den visas i en anordning som hon sägs ha konstruerat för sammankomster och uppvisningar på borggården  på Pražský hrad, ett slags mörkrum.

Referenser: Belysningsexperimenten tog sig många former och utvecklades från enkla glasburkar till olika belysningsarmaturer. Rekonstruktionen av ljuskronan som visas här har utgått från en skiss av Milka Havel. Mörkrummet som ljuskronan visas i är en formmässig tolkning av oss då inga referenser utöver omnämnandet i en del texter finns. Den mest utförliga beskrivningen av Havels hem finns i textform och lämnar därför mycket åt fantasin. Klart är dock att hon var noggrann och i stort sett formgav alla möbler och fast inredning. Fler av hennes möbler finns för närvarande att se på Nolhaga slott i Alingsås.

Hitta hit: Ljuskronan är placerad vid Gunnebo Slott i Mölndal. Konstinstallationen är i det sydvästra boskéerummet (i lindhäcken på slottets södra sida).