KUNGSBACKA

Foto: Christian Strömqvist

Meditationshuset 

Material: Stål, trä

Beskrivning Meditationshuset: Milka Havel blev mer och mer intresserad av bin ju mer hon studerade dem. Hon tecknade dem, observerade och antecknade rörelsemönster och framförallt lyssnade till deras surr. Havel var övertygad om att man genom att lyssna på och studera binas kaotiska surrande kunde hitta mönster som gick att avkoda och därigenom förstå. Hon lät bygga ett litet hus dit bikupans komplexa surrande, via rör, kunde ledas. Hon satt ofta där och mediterade, lyssnandes på det uppslukande surrandet av tusentals bin. 

Foto: Christian Strömqvist

Referenser: ”Kaos existerar inte”, skrev Milka Havel i ett brev till Johannes Kepler, ”det är enbart bristen på kunskap och insikter som får oss att lättvindigt rubricera förhållanden som kaotiska”. Hon berättade i flera brev om de erfarenheter av att sitta i timmar och meditera i huset som hon gjorde under senare delen av sitt liv. Utöver breven finns mycket lite bevarat angående husets konstruktion men i breven skriver hon också om att enligt henne blir upplevelsen av att befinna sig inne i bikupan större om utrymmet inte hade några hörn, varför hon gjorde huset runt. Vidare finns det skissfragment som det är oklart om de utgjorde det slutgiltiga underlaget till bygget, men som vi utgått ifrån i denna rekonstruktion.

Hitta hit: Huset är placerat vid Allmogebyn vid Tjolöholms slott.