KUNGÄLV

Bänk och ljudinstallation

Foto: Christian Strömqvist

Material: Stål, trä

Beskrivning bänk och ljudinstallation:

Bänken som vi tillverkat och placerat vid strandpromenaden i Kungälv är mer att se som inspirerad av Milka Havels möbelformgivning än någon egentlig rekonstruktion. Man vet att Havel lät tillverka många bänkar och sittmöbler för utebruk då hon tillbringade mycket tid med att sitta och lyssna på insekter, men ingenting finns bevarat. Hennes närmast fanatiska intresse för insektsljud och övertygelsen om att man i skenbart kaos kan, om man lyssnar tillräckligt noga, urskilja mönster. Genom att avkoda dessa mönster kan man få syn på ”guds ansikte” skriver Havel och det blev utgångspunkten för vår ljudinstallation som kompletterar bänken. Ljudinstallationen är tänkt att gestalta sökandet.

Referenser:

Som nämnt finns inga utemöbler bevarade. Inspirationen kommer snarare från texter och fragment av brev där hon berättar om sitt sökande efter mening och ordning i kaos.

Hitta hit:

Bänken är placerad i kungälv, på strandpromenaden vid Nordre Älv.