ALE – PRÄSTALUND

Storfälla

Foto: Christian Strömqvist

Material Storfällan: Stål, valnöt, glas

Beskrivning storfällan: Storfällan var ett effektivt verktyg för Milka Havel och möjliggjorde insamlandet av ett stort antal olika insekter. Viktig för hennes systematiserande och populationsräkning. Den stora fällan tillverkades för att hängas i träd. Den användes mestadels i trädgården och intill en bäck som rann någon kilometer från huset. Havel vittjade den i stort sett varje dag. Hon beskriver entusiastiskt hur hon såg fram emot att placera den på olika ställen för att fånga nya arter.

Referenser: Fällans konstruktion är svår att rekonstruera då det finns motstridiga uppgifter i olika brev. Förmodligen beror det på att Havel kontinuerligt arbetade på att förbättra fällan. Hon ändrade på konstruktion, material och storlek. Vi valde en variant där det finns skissunderlag även om det är svårt att urskilja detaljer.

Hitta hit: Fällan är placerad vid Prästalund. Utställningen med föremål och skissböcker finns på biblioteket i Ale