HEM

”Form follows fiction”, namnet på projektet som skall ställas ut i göteborgs 12 kranskommuner sommaren -21 är en ordlek med den amerikanske arkitekten Louis Sullivans begrepp, ”form follows function”. I början av 1900-talet gjorde modernister begreppet till sitt och det användes som ett motstånd mot ornamentik och så småningom skapades funktionalismen.