STUDIO MOLD

Studio Mold är ett design- och konstkollektiv från Göteborg med omnejd och har existerat i ca 6 år nu. Medlemmarna har varierat något från år till år men har en kärna av medlemmar med kompletterande kompetenser och intressen. Intresset för konst- och designs narrativa kvaliteter är en stor gemensam nämnare likväl som hantverk och utställningar/installationer. Gruppen utökas ibland med tillfälliga medlemmar när någon speciell kompetens behövs men kärnan består idag av:

Johnny Friberg – arkitekt och designer

Kalle Ekeroth – designer

Jesper Norda – konstnär

Christian Strömqvist – designer

Mattias Rask – designer

Håkan Jutblad – arkitekt och designer