TACK TILL & SAMARBETE

Stort tack till våra finansiärer.

Detta projekt har kunnat genomföras med stöd ifrån Västra Götalandsregionen och Kulturmiljonen

Vi vill också tacka alla personer som hjälpt oss med tillverkning, tankar och lösningar:

Kacper Adam

Julia Boström

Mina Friberg

Ossian Gustavsson

Kristina Svensson

Frej Wichman

Skribenterna som generöst lät oss använda deras texter även denna gång:

Henric Benesch

Ingrid Elam

Martin Engberg

Lieselotte van Leeuwen

Bengt Oxelman

Fredrik Sjöberg

Samt de personer som hjälpt oss med produktionen vid tidigare tillfällen:

Jonas Rooth

Olav Fumarola Unsgaard

Theo Ågren

Mats Nilsson

Magnus Andersson

Eva Dahlin

Thomas Laurien

Märta Mattson